ஆஸ்கர்ரை இழந்த ஆவணப்படம் !!

by vignesh

96 வது ஆஸ்கார் விருதுக்கான ஆவணப்படங்கள் பிரிவில் இந்தியா சார்பில்  பரிந்துரைக்கப்பட்டTO KILL A TIGER விருதை இழந்துள்ளது.  “டயஸ் இன் மரியுபோல்” வென்றுஉள்ளது.

You may also like

Leave a Comment